Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein
Lớp

11

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 64 10 31 11:57 07/06/2019 7446
2 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 61 9.68 30 06:34 26/02/2019 1372
3 foto 216339 - phloan207 61 9.68 30 04:10 02/06/2019 2453
4 foto 229172 - Hongngochuynh 61 9.68 30 11:17 13/06/2019 2064
5 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 58 9.36 29 03:50 13/06/2019 3202
6 foto 228923 - khanhlinh02 55 9.03 28 06:08 31/05/2019 2399
7 foto 79307 - Mai Hoài Nam 55 9.03 28 01:37 05/06/2019 1779
8 foto 198934 - Thảo Hoàng Phan Thanh 55 9.03 28 05:09 06/07/2019 1595
9 foto 230355 - dodaihoc0905 54 9.03 28 06:22 18/06/2019 2589
10 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 54 9.03 28 09:07 14/07/2019 4752