Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của Gen, Mã di truyền, Protein
Lớp

11

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 64 10 31 23:57 07/06/2019
00:07:51
9125
2 foto 244552 - Nguyễn Thanh Trà 64 10 31 20:04 29/08/2019
00:09:22
1870
3 foto 177623 - nguyễn yên 64 10 31 11:27 07/08/2019
00:18:16
4360
4 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 61 9.68 30 22:02 23/07/2019
00:03:26
2910
5 foto 243670 - dangphuongthao 61 9.68 30 22:40 26/09/2019
00:03:53
2402
6 foto 241629 - Hoàng Hà My 61 9.68 30 17:46 18/08/2019
00:04:32
3464
7 foto 239674 - lephgthao04 61 9.68 30 19:46 17/09/2019
00:05:01
1613
8 foto 239322 - Nguyễn Thị Hồng Vân 61 9.68 30 13:42 02/08/2019
00:07:48
1854
9 foto 181523 - dangthilannhi 61 9.68 30 16:47 29/09/2019
00:13:33
3317
10 foto 229172 - Hongngochuynh 61 9.68 30 23:17 13/06/2019
00:14:05
2334