Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về phiên mã
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216339 - phloan207 79 9.75 39 10:55 02/06/2019 2453
2 foto 213222 - quankg369 79 9.75 39 04:04 10/06/2019 6601
3 foto 229172 - Hongngochuynh 76 9.5 38 02:47 17/06/2019 2064
4 foto 218335 - duy31012002 73 9.25 37 02:49 28/05/2019 1400
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 70 9 36 09:15 15/06/2019 5489
6 foto 90967 - Nguyễn Thị Minh Phượng 70 9 36 09:37 15/07/2019 3674
7 foto 80195 - namhong1 69 9 36 08:55 17/02/2019 9331
8 foto 71780 - levanhieu233 69 9 36 05:38 17/06/2019 3817
9 foto 219585 - Ak54 St17 TC 67 8.75 35 04:02 31/05/2019 3075
10 foto 230355 - dodaihoc0905 67 8.75 35 06:48 19/06/2019 2589