Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về phiên mã
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 79 9.75 39 16:04 10/06/2019
00:07:01
9125
2 foto 181523 - dangthilannhi 79 9.75 39 22:38 02/10/2019
00:07:42
3317
3 foto 216339 - phloan207 79 9.75 39 22:55 02/06/2019
00:15:06
3188
4 foto 239730 - DOTHAO 79 9.75 39 23:17 13/08/2019
00:15:58
7411
5 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 79 9.75 39 14:15 26/08/2019
00:40:00
6493
6 foto 244552 - Nguyễn Thanh Trà 76 9.5 38 22:36 31/08/2019
00:09:34
1882
7 foto 243670 - dangphuongthao 76 9.5 38 22:33 27/09/2019
00:11:36
2402
8 foto 229172 - Hongngochuynh 76 9.5 38 02:47 17/06/2019
00:18:38
2334
9 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 73 9.25 37 10:10 25/07/2019
00:05:47
2910
10 foto 241629 - Hoàng Hà My 73 9.25 37 17:30 19/08/2019
00:06:58
3704