Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về phiên mã
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 50 10 20 10:29 10/06/2019
00:01:56
9125
2 foto 181523 - dangthilannhi 50 10 20 11:24 03/10/2019
00:02:49
3276
3 foto 84513 - Thục Thi 50 10 20 08:59 12/08/2019
00:06:25
3516
4 foto 228269 - maiphuonglhp 50 10 20 07:54 29/08/2019
00:09:55
1797
5 foto 227531 - dtchi1961 50 10 20 12:57 06/06/2019
00:14:34
2594
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 50 10 20 09:51 16/06/2019
00:23:00
11459
7 foto 177623 - nguyễn yên 50 10 20 03:58 10/08/2019
00:30:00
4313
8 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 46 9.5 19 07:49 28/07/2019
00:01:36
2856
9 foto 264257 - Ngọc Ánh 46 9.5 19 07:56 26/03/2020
00:04:06
2092
10 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 46 9.5 19 09:54 01/07/2019
00:10:43
2301