Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về phiên mã
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227531 - dtchi1961 50 10 20 12:57 06/06/2019 2515
2 foto 213222 - quankg369 50 10 20 10:29 10/06/2019 7446
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 50 10 20 09:51 16/06/2019 5928
4 foto 216339 - phloan207 47 9.5 19 03:27 04/06/2019 2453
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 46 9.5 19 05:15 17/04/2019 1967
6 foto 218335 - duy31012002 46 9.5 19 06:58 30/05/2019 1400
7 foto 230888 - huyvankhoa 46 9.5 19 06:24 16/06/2019 3095
8 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 46 9.5 19 09:54 01/07/2019 1662
9 foto 148590 - Nguyễn Lâm Oanh 46 9.5 19 06:48 15/07/2019 2044
10 foto 170520 - sangbinhchau 43 9 18 11:15 30/05/2019 6772