Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Dịch mã
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181523 - dangthilannhi 46 10 20 23:11 06/10/2019
00:01:20
3317
2 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 46 10 20 21:15 31/07/2019
00:01:45
2910
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 46 10 20 22:50 11/06/2019
00:02:39
9125
4 foto 243670 - dangphuongthao 46 10 20 17:25 21/11/2019
00:02:55
2402
5 foto 241629 - Hoàng Hà My 46 10 20 20:25 23/08/2019
00:03:41
3704
6 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 46 10 20 11:51 07/09/2019
00:04:17
10322
7 foto 228923 - khanhlinh02 46 10 20 09:44 03/06/2019
00:06:06
3162
8 foto 216339 - phloan207 46 10 20 16:22 06/06/2019
00:08:07
3188
9 foto 228814 - Hoa Mặt Trời 46 10 20 00:02 11/07/2019
00:09:10
1815
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 46 10 20 09:02 24/06/2019
00:09:33
15193