Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Dịch mã
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 46 10 20 06:05 25/02/2019 9767
2 foto 212188 - Bắp Cải 46 10 20 11:03 21/04/2019 2007
3 foto 182980 - Nihnhi 46 10 20 01:09 23/05/2019 4378
4 foto 228923 - khanhlinh02 46 10 20 09:44 03/06/2019 2714
5 foto 216339 - phloan207 46 10 20 04:22 06/06/2019 2608
6 foto 213222 - Lê Anh Quân 46 10 20 10:50 11/06/2019 8823
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 46 10 20 09:02 24/06/2019 9477
8 foto 166437 - Ngọc Trần 46 10 20 11:33 04/07/2019 7492
9 foto 228814 - Hoa Mặt Trời 46 10 20 12:02 11/07/2019 1720
10 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 46 10 20 09:15 31/07/2019 2424