Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về điều hòa hoạt động của Gen
Lớp

11

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181523 - dangthilannhi 73 10 36 10:26 08/10/2019
00:02:53
3276
2 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 73 10 36 08:02 05/08/2019
00:04:19
2856
3 foto 243670 - dangphuongthao 73 10 36 09:37 27/09/2019
00:05:29
2402
4 foto 213222 - Lê Anh Quân 73 10 36 04:48 13/06/2019
00:08:47
9125
5 foto 232033 - GIACATLUONG 73 10 36 09:28 19/03/2020
00:10:50
4659
6 foto 177623 - nguyễn yên 73 10 36 10:21 17/08/2019
00:14:15
4313
7 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 73 10 36 10:36 16/10/2019
00:16:59
3719
8 foto 244097 - lvhk091001 73 10 36 03:22 10/12/2019
00:25:19
6275
9 foto 218335 - duy31012002 70 9.72 35 10:06 24/06/2019
00:05:35
1400
10 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 70 9.72 35 12:22 29/06/2019
00:09:56
2301