Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về điều hòa hoạt động của Gen
Lớp

11

Số câu

36 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 73 10 36 07:25 23/05/2019 4378
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 73 10 36 04:48 13/06/2019 8823
3 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 73 10 36 08:02 05/08/2019 2424
4 foto 177623 - nguyễn yên 73 10 36 10:21 17/08/2019 4262
5 foto 243670 - dangphuongthao 73 10 36 09:37 27/09/2019 2052
6 foto 181523 - dangthilannhi 73 10 36 10:26 08/10/2019 2695
7 foto 204490 - Hoàng Lã Việt 73 10 36 10:36 16/10/2019 3228
8 foto 227531 - dtchi1961 70 9.72 35 11:05 14/06/2019 2594
9 foto 214364 - lekhaidien 70 9.72 35 11:23 14/06/2019 5106
10 foto 229172 - Hongngochuynh 70 9.72 35 11:53 20/06/2019 2334