Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập về đột biến gen
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 81 10 40 04:15 15/06/2019 6601
2 foto 227531 - dtchi1961 78 9.75 39 11:15 16/06/2019 2392
3 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 78 9.75 39 05:20 28/06/2019 3136
4 foto 229172 - Hongngochuynh 77 9.75 39 01:53 25/06/2019 2064
5 foto 211999 - Đào Ngọc Hoa 75 9.5 38 07:08 13/07/2019 1432
6 foto 216339 - phloan207 74 9.5 38 09:07 09/06/2019 2453
7 foto 214364 - lekhaidien 74 9.5 38 02:05 14/06/2019 2723
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 74 9.5 38 10:21 01/07/2019 5489
9 foto 166437 - Ngọc Trần 72 9.25 37 03:20 05/07/2019 3573
10 foto 228814 - Hoa Mặt Trời 71 9.25 37 04:52 16/07/2019 1412