Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập về đột biến gen
Lớp

11

Số câu

39 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177623 - nguyễn yên 81 10 40 19:30 18/08/2019
00:12:34
4360
2 foto 241629 - Hoàng Hà My 78 10 39 14:56 26/08/2019
00:06:29
3464
3 foto 231330 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 78 10 39 16:43 15/12/2019
00:22:25
2891
4 foto 244097 - lvhk091001 78 10 39 09:17 21/12/2019
00:32:20
7309
5 foto 227531 - dtchi1961 78 9.75 39 11:15 16/06/2019
00:18:14
2594
6 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 78 9.75 39 17:20 28/06/2019
00:24:32
3263
7 foto 213222 - Lê Anh Quân 77 9.75 39 16:15 15/06/2019
00:09:34
9125
8 foto 229172 - Hongngochuynh 77 9.75 39 13:53 25/06/2019
00:13:53
2334
9 foto 245637 - sonlochoc24h 75 9.74 38 21:38 14/01/2020
00:05:50
1881
10 foto 243670 - dangphuongthao 75 9.74 38 23:47 15/11/2019
00:07:15
2402