Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập phương pháp giải bài tập về Đột biến gen
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 61 10 30 07:36 16/06/2019 7446
2 foto 228923 - khanhlinh02 58 9.67 29 09:39 06/06/2019 2399
3 foto 214364 - lekhaidien 58 9.67 29 08:18 14/06/2019 2881
4 foto 229172 - Hongngochuynh 58 9.67 29 04:19 26/06/2019 2064
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 58 9.67 29 03:40 02/07/2019 5928
6 foto 166437 - Ngọc Trần 58 9.67 29 10:32 09/07/2019 3648
7 foto 228814 - Hoa Mặt Trời 58 9.67 29 09:36 17/07/2019 1543
8 foto 209364 - phucthaiyen2002 55 9.33 28 12:19 12/05/2019 1967
9 foto 76567 - HoangMinh 55 9.33 28 10:16 18/05/2019 4194
10 foto 219585 - Ak54 St17 TC 55 9.33 28 05:13 10/06/2019 3075