Thông tin đề

Đề kiểm tra số 01: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181523 - dangthilannhi 80 10 40 23:21 12/10/2019
00:04:25
3317
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 80 10 40 13:20 17/06/2019
00:06:38
9125
3 foto 229172 - Hongngochuynh 80 10 40 20:15 27/06/2019
00:16:34
2334
4 foto 268211 - QuynhBao 77 9.75 39 00:27 13/03/2020
00:06:52
1225
5 foto 155358 - Phương Anh Hoàng 77 9.75 39 18:16 10/07/2019
00:07:00
2422
6 foto 211947 - Lan Vo 77 9.75 39 17:03 02/07/2019
00:14:55
4699
7 foto 170520 - HVS 77 9.75 39 07:47 04/06/2019
00:17:58
13261
8 foto 245943 - nguyenthuan10 74 9.5 38 21:18 12/10/2019
00:04:53
10886
9 foto 182255 - anhkoi17 74 9.5 38 08:48 12/07/2019
00:05:47
7006
10 foto 241349 - Dương Thu Quỳnh 74 9.5 38 05:59 23/08/2019
00:07:28
2096