Thông tin đề

Đề kiểm tra số 01: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 80 10 40 01:20 17/06/2019 8823
2 foto 229172 - Hongngochuynh 80 10 40 08:15 27/06/2019 2334
3 foto 181523 - dangthilannhi 80 10 40 11:21 12/10/2019 2811
4 foto 170520 - sangbinhchau 77 9.75 39 07:47 04/06/2019 7629
5 foto 211947 - Lan Vo 77 9.75 39 05:03 02/07/2019 3905
6 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 77 9.75 39 06:16 10/07/2019 2422
7 foto 182255 - anhkoi17 74 9.5 38 08:48 12/07/2019 4504
8 foto 240704 - trandinhquan30 74 9.5 38 03:53 21/07/2019 4892
9 foto 241349 - Dương Thu Quỳnh 74 9.5 38 05:59 23/08/2019 2096
10 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 74 9.5 38 04:38 09/09/2019 8831