Thông tin đề

Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 80 10 40 02:10 17/06/2019 8823
2 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:26 13/06/2019 2549
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 77 9.75 39 04:53 04/07/2019 9166
4 foto 240704 - trandinhquan30 77 9.75 39 04:47 19/07/2019 4810
5 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 77 9.75 39 08:41 14/09/2019 4326
6 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 74 9.5 38 03:17 13/06/2019 3263
7 foto 230888 - huyvankhoa 74 9.5 38 02:21 19/06/2019 4589
8 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 74 9.5 38 06:28 10/07/2019 2422
9 foto 231420 - thucanhdethuong0203 74 9.5 38 10:55 16/07/2019 2358
10 foto 241349 - Dương Thu Quỳnh 74 9.5 38 09:30 03/08/2019 2096