Thông tin đề

Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 80 10 40 02:10 17/06/2019 7446
2 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:26 13/06/2019 2399
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 77 9.75 39 04:53 04/07/2019 5928
4 foto 240704 - trandinhquan30 77 9.75 39 04:47 19/07/2019 2396
5 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 74 9.5 38 03:17 13/06/2019 3202
6 foto 230888 - huyvankhoa 74 9.5 38 02:21 19/06/2019 3095
7 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 74 9.5 38 06:28 10/07/2019 2422
8 foto 231420 - Đỗ Lê Thục Anh 74 9.5 38 10:55 16/07/2019 1684
9 foto 166437 - Ngọc Trần 72 9.25 37 11:53 10/07/2019 3648
10 foto 220127 - thanhngan112299 71 9.25 37 03:53 06/06/2019 2256