Thông tin đề

Đề kiểm tra số 02: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 80 10 40 14:10 17/06/2019
00:04:36
9125
2 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:26 13/06/2019
00:06:24
3162
3 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 77 9.75 39 20:41 14/09/2019
00:08:13
7437
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 77 9.75 39 16:53 04/07/2019
00:17:51
13637
5 foto 240704 - trandinhquan30 77 9.75 39 16:47 19/07/2019
00:21:03
6636
6 foto 250580 - Trang Trịnh 77 9.75 39 23:38 05/03/2020
00:21:06
11199
7 foto 244097 - lvhk091001 77 9.75 39 10:45 02/01/2020
00:37:47
7309
8 foto 245943 - nguyenthuan10 74 9.5 38 10:36 13/10/2019
00:05:32
6034
9 foto 241349 - Dương Thu Quỳnh 74 9.5 38 09:30 03/08/2019
00:07:30
2096
10 foto 155358 - Phương Anh Hoàng 74 9.5 38 18:28 10/07/2019
00:08:38
2422