Thông tin đề

Đề kiểm tra số 03: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 80 10 40 04:57 17/06/2019
00:04:04
9125
2 foto 228923 - khanhlinh02 80 10 40 09:46 13/06/2019
00:04:56
3162
3 foto 216339 - phloan207 80 10 40 02:55 11/06/2019
00:09:06
3188
4 foto 227531 - dtchi1961 80 10 40 08:58 22/06/2019
00:15:49
2594
5 foto 240704 - trandinhquan30 80 10 40 04:16 21/07/2019
00:21:44
6636
6 foto 229172 - Hongngochuynh 80 10 40 08:42 27/06/2019
00:22:50
2334
7 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 80 10 40 07:27 09/09/2019
00:26:32
10260
8 foto 233427 - linh05 80 10 40 08:59 11/07/2019
00:26:38
3917
9 foto 245943 - nguyenthuan10 77 9.75 39 04:47 13/10/2019
00:04:35
5831
10 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 77 9.75 39 09:23 14/09/2019
00:09:03
6986