Thông tin đề

Đề kiểm tra số 03: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216339 - phloan207 80 10 40 02:55 11/06/2019 2453
2 foto 228923 - khanhlinh02 80 10 40 09:46 13/06/2019 2399
3 foto 213222 - quankg369 80 10 40 04:57 17/06/2019 6601
4 foto 227531 - dtchi1961 80 10 40 08:58 22/06/2019 2392
5 foto 229172 - Hongngochuynh 80 10 40 08:42 27/06/2019 2064
6 foto 233427 - linh05 80 10 40 08:59 11/07/2019 2323
7 foto 170520 - sangbinhchau 77 9.75 39 08:22 04/06/2019 6580
8 foto 166437 - Ngọc Trần 72 9.25 37 08:48 14/07/2019 3573
9 foto 79671 - Anh Lê 71 9.25 37 08:35 16/05/2019 2085
10 foto 76567 - HoangMinh 71 9.25 37 12:28 25/05/2019 4194