Thông tin đề

Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 83 10 40 10:43 18/06/2019 8823
2 foto 231420 - thucanhdethuong0203 83 10 40 10:26 08/08/2019 2358
3 foto 203046 - Daaihocy2130 80 9.75 39 10:28 10/03/2019 3338
4 foto 229172 - Hongngochuynh 80 9.75 39 09:07 27/06/2019 2334
5 foto 240704 - trandinhquan30 80 9.75 39 01:55 23/07/2019 4810
6 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 80 9.75 39 01:38 10/09/2019 8831
7 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 80 9.75 39 11:00 19/10/2019 2891
8 foto 182980 - Nihnhi 77 9.5 38 08:30 26/05/2019 4378
9 foto 219959 - Maithihongphuc1 77 9.5 38 09:41 12/09/2019 2039
10 foto 228923 - khanhlinh02 74 9.25 37 08:42 18/06/2019 2549