Thông tin đề

Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 83 10 40 10:43 18/06/2019 7446
2 foto 203046 - Daaihocy2130 80 9.75 39 10:28 10/03/2019 1520
3 foto 229172 - Hongngochuynh 80 9.75 39 09:07 27/06/2019 2064
4 foto 182980 - Nihnhi 77 9.5 38 08:30 26/05/2019 3676
5 foto 228923 - khanhlinh02 74 9.25 37 08:42 18/06/2019 2399
6 foto 233427 - linh05 74 9.25 37 09:25 11/07/2019 2468
7 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 74 9.25 37 08:55 12/07/2019 2422
8 foto 166437 - Ngọc Trần 74 9.25 37 10:50 15/07/2019 3648
9 foto 230888 - huyvankhoa 71 9 36 03:16 26/06/2019 3095
10 foto 76567 - HoangMinh 68 8.75 35 03:42 27/05/2019 4194