Thông tin đề

Đề kiểm tra số 04: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 83 10 40 10:43 18/06/2019
00:07:14
9125
2 foto 231420 - thucanhdethuong0203 83 10 40 10:26 08/08/2019
00:16:36
2388
3 foto 240704 - trandinhquan30 80 9.75 39 01:55 23/07/2019
00:16:49
6636
4 foto 229172 - Hongngochuynh 80 9.75 39 09:07 27/06/2019
00:17:11
2334
5 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 80 9.75 39 01:38 10/09/2019
00:18:55
10260
6 foto 264028 - Thảo Nhi 80 9.75 39 08:21 10/03/2020
00:25:53
5482
7 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 80 9.75 39 11:00 19/10/2019
00:29:13
6320
8 foto 219959 - Maithihongphuc1 77 9.5 38 09:41 12/09/2019
00:04:18
2039
9 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 74 9.25 37 06:42 14/12/2019
00:03:47
6986
10 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 74 9.25 37 08:55 12/07/2019
00:04:34
2422