Thông tin đề

Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233427 - linh05 80 10 40 10:41 11/07/2019 3917
2 foto 240704 - trandinhquan30 80 10 40 02:15 23/07/2019 4810
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 80 10 40 01:57 10/09/2019 8831
4 foto 239674 - lephgthao04 80 10 40 09:48 27/09/2019 1141
5 foto 80195 - namhong1 77 9.75 39 08:50 14/03/2019 9767
6 foto 79671 - Anh Lê 77 9.75 39 07:49 17/05/2019 6483
7 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:01 18/06/2019 2549
8 foto 213222 - Lê Anh Quân 77 9.75 39 11:34 18/06/2019 8823
9 foto 239730 - DOTHAO 77 9.75 39 05:11 03/09/2019 5305
10 foto 245943 - nguyenthuan10 77 9.75 39 07:51 14/10/2019 3372