Thông tin đề

Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233427 - linh05 80 10 40 10:41 11/07/2019 2468
2 foto 80195 - namhong1 77 9.75 39 08:50 14/03/2019 9712
3 foto 79671 - Anh Lê 77 9.75 39 07:49 17/05/2019 2085
4 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:01 18/06/2019 2399
5 foto 213222 - quankg369 77 9.75 39 11:34 18/06/2019 7446
6 foto 166437 - Ngọc Trần 76 9.5 38 03:24 15/07/2019 3648
7 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 71 9.25 37 08:53 18/06/2019 5998
8 foto 233310 - Ngọc Khánh Võ 71 9.25 37 06:32 13/07/2019 2549
9 foto 214739 - Namnam00 68 9 36 09:20 18/04/2019 1906
10 foto 182980 - Nihnhi 68 9 36 02:52 27/05/2019 3676