Thông tin đề

Đề kiểm tra số 05: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239674 - lephgthao04 80 10 40 09:48 27/09/2019
00:08:16
1613
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 80 10 40 01:57 10/09/2019
00:15:27
10260
3 foto 240704 - trandinhquan30 80 10 40 02:15 23/07/2019
00:17:51
6636
4 foto 233427 - linh05 80 10 40 10:41 11/07/2019
00:26:49
3917
5 foto 245943 - nguyenthuan10 77 9.75 39 07:51 14/10/2019
00:04:52
5831
6 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 09:01 18/06/2019
00:06:10
3162
7 foto 239730 - DOTHAO 77 9.75 39 05:11 03/09/2019
00:14:29
7364
8 foto 264028 - Thảo Nhi 77 9.75 39 08:44 10/03/2020
00:20:24
5482
9 foto 213222 - Lê Anh Quân 77 9.75 39 11:34 18/06/2019
00:21:04
9125
10 foto 166437 - Bich Ngoc 76 9.5 38 03:24 15/07/2019
00:05:15
7492