Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 228923 - khanhlinh02 82 10 30 10:30 13/06/2019 2399
2 foto 216339 - phloan207 82 10 30 03:50 15/06/2019 2453
3 foto 214364 - lekhaidien 82 10 30 10:52 03/07/2019 2723
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 82 10 30 10:19 05/07/2019 5489
5 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 82 10 30 04:51 13/07/2019 1374
6 foto 229172 - Hongngochuynh 79 9.67 29 11:18 03/07/2019 2064
7 foto 213222 - quankg369 79 9.67 29 03:33 10/07/2019 6601
8 foto 233427 - linh05 79 9.67 29 03:52 11/07/2019 2323
9 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 79 9.67 29 05:23 13/07/2019 3136
10 foto 166437 - Ngọc Trần 79 9.67 29 08:07 16/07/2019 3573