Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245637 - sonlochoc24h 82 10 30 09:42 24/03/2020
00:04:17
1881
2 foto 228923 - khanhlinh02 82 10 30 10:30 13/06/2019
00:04:56
3162
3 foto 216339 - phloan207 82 10 30 15:50 15/06/2019
00:05:44
3188
4 foto 243670 - dangphuongthao 82 10 30 09:31 06/01/2020
00:06:57
2402
5 foto 214364 - lekhaidien 82 10 30 22:52 03/07/2019
00:07:02
5938
6 foto 244552 - Nguyễn Thanh Trà 82 10 30 23:28 20/09/2019
00:07:47
1870
7 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 82 10 30 16:51 13/07/2019
00:09:36
1714
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 82 10 30 22:19 05/07/2019
00:10:41
13637
9 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 82 10 30 10:04 21/10/2019
00:11:26
6493
10 foto 240704 - trandinhquan30 82 10 30 09:15 17/07/2019
00:21:14
6636