Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Lớp

11

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 91 9.77 43 09:40 29/05/2019 4378
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 9.77 43 11:53 01/08/2019 8823
3 foto 240047 - tantinmecha123 91 9.77 43 12:38 13/08/2019 1400
4 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 91 9.77 43 04:51 14/09/2019 8831
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 88 9.55 42 10:38 27/06/2019 3367
6 foto 166437 - Ngọc Trần 88 9.55 42 05:56 23/07/2019 7492
7 foto 212188 - Bắp Cải 87 9.55 42 09:55 30/05/2019 2007
8 foto 76567 - HoangMinh 87 9.55 42 10:22 30/05/2019 5359
9 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 87 9.55 42 04:16 17/06/2019 6225
10 foto 214364 - lekhaidien 87 9.55 42 02:36 05/07/2019 5280