Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Lớp

11

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 91 9.77 43 09:40 29/05/2019 3676
2 foto 209364 - phucthaiyen2002 88 9.55 42 10:38 27/06/2019 1967
3 foto 212188 - Bắp Cải 87 9.55 42 09:55 30/05/2019 2007
4 foto 76567 - HoangMinh 87 9.55 42 10:22 30/05/2019 4194
5 foto 219585 - Ak54 St17 TC 87 9.55 42 04:16 17/06/2019 3075
6 foto 214364 - lekhaidien 87 9.55 42 02:36 05/07/2019 2881
7 foto 227531 - dtchi1961 85 9.32 41 07:12 04/07/2019 2515
8 foto 233427 - linh05 85 9.32 41 02:34 13/07/2019 2468
9 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 85 9.32 41 02:17 15/07/2019 1374
10 foto 240704 - trandinhquan30 85 9.32 41 08:31 17/07/2019 2396