Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Lớp

11

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240047 - tantinmecha123 91 9.77 43 00:38 13/08/2019
00:09:31
1547
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 91 9.77 43 16:51 14/09/2019
00:14:51
10322
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 9.77 43 11:53 01/08/2019
00:28:34
9125
4 foto 244097 - lvhk091001 91 9.77 43 20:37 03/01/2020
00:33:25
8487
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 88 9.55 42 10:38 27/06/2019
00:04:58
6095
6 foto 166437 - Ngọc Trần 88 9.55 42 17:56 23/07/2019
00:21:54
7492
7 foto 241629 - Hoàng Hà My 87 9.55 42 12:48 01/09/2019
00:06:20
3704
8 foto 214364 - lekhaidien 87 9.55 42 14:36 05/07/2019
00:14:06
5938
9 foto 219585 - Master Yiwei 87 9.55 42 16:16 17/06/2019
00:22:32
8677
10 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 85 9.32 41 14:17 15/07/2019
00:19:17
1714