Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76567 - HoangMinh 79 9.75 39 06:22 01/06/2019 4194
2 foto 182980 - Nihnhi 78 9.75 39 07:52 31/05/2019 3676
3 foto 216339 - phloan207 78 9.75 39 09:19 24/06/2019 2453
4 foto 240704 - trandinhquan30 78 9.75 39 03:43 18/07/2019 2396
5 foto 230888 - huyvankhoa 75 9.5 38 08:34 25/06/2019 3095
6 foto 227531 - dtchi1961 75 9.5 38 06:09 11/07/2019 2515
7 foto 233427 - linh05 75 9.5 38 03:56 15/07/2019 2468
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 74 9.5 38 10:08 21/07/2019 5928
9 foto 80195 - namhong1 73 9.25 37 01:55 13/06/2019 9712
10 foto 156815 - daihocy 72 9.25 37 02:49 31/05/2019 2195