Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 80 10 40 02:51 01/06/2019 3676
2 foto 76567 - HoangMinh 80 10 40 01:00 03/06/2019 4194
3 foto 216339 - phloan207 80 10 40 09:05 25/06/2019 2453
4 foto 228923 - khanhlinh02 80 10 40 10:05 27/06/2019 2399
5 foto 232357 - minh23102002 80 10 40 01:49 02/07/2019 1217
6 foto 214364 - lekhaidien 80 10 40 10:58 16/07/2019 2881
7 foto 225817 - damthithanhhuyen01 77 9.75 39 09:22 10/07/2019 1786
8 foto 227531 - dtchi1961 77 9.75 39 08:05 17/07/2019 2515
9 foto 233427 - linh05 77 9.75 39 10:48 17/07/2019 2468
10 foto 230888 - huyvankhoa 74 9.5 38 09:01 25/06/2019 3095