Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về đột biến nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214364 - lekhaidien 69 9.67 29 11:04 17/07/2019 2881
2 foto 228923 - khanhlinh02 68 9.67 29 11:53 02/07/2019 2399
3 foto 233427 - linh05 68 9.67 29 11:27 19/07/2019 2468
4 foto 211809 - dinhhoanmy2002 65 9.33 28 10:48 09/07/2019 1997
5 foto 156815 - daihocy 60 9 27 09:12 04/06/2019 2195
6 foto 216339 - phloan207 60 9 27 03:36 27/06/2019 2453
7 foto 240704 - trandinhquan30 59 8.67 26 09:48 19/07/2019 2396
8 foto 76567 - HoangMinh 57 8.67 26 10:20 04/06/2019 4194
9 foto 227225 - heocondn 57 8.67 26 10:47 07/06/2019 4730
10 foto 143696 - Nhật Nho 51 8 24 03:44 20/06/2019 1763