Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về đột biến nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214364 - lekhaidien 69 9.67 29 11:04 17/07/2019 5106
2 foto 228923 - khanhlinh02 68 9.67 29 11:53 02/07/2019 2549
3 foto 233427 - linh05 68 9.67 29 11:27 19/07/2019 3917
4 foto 241629 - Hoàng Hà My 68 9.67 29 10:10 07/09/2019 3383
5 foto 79671 - Anh Lê 68 9.67 29 04:11 08/09/2019 6483
6 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 66 9.33 28 04:03 22/09/2019 2584
7 foto 211809 - dinhhoanmy2002 65 9.33 28 10:48 09/07/2019 1997
8 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 65 9.33 28 03:38 20/09/2019 8831
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 61 9 27 07:38 26/09/2019 7243
10 foto 156815 - VMMU 60 9 27 09:12 04/06/2019 2520