Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về đột biến nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239797 - lan nguyễn 72 10 30 08:59 14/02/2020
00:14:31
4926
2 foto 228923 - khanhlinh02 68 9.67 29 11:53 02/07/2019
00:04:20
3162
3 foto 241629 - Hoàng Hà My 68 9.67 29 10:10 07/09/2019
00:05:08
3383
4 foto 214364 - lekhaidien 69 9.67 29 11:04 17/07/2019
00:21:41
5938
5 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 69 9.67 29 08:49 19/12/2019
00:32:01
5364
6 foto 244097 - lvhk091001 68 9.67 29 05:46 07/01/2020
00:35:42
6275
7 foto 233427 - linh05 68 9.67 29 11:27 19/07/2019
00:36:03
3917
8 foto 79671 - Anh Lê 68 9.67 29 04:11 08/09/2019
00:40:00
8112
9 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 66 9.33 28 04:03 22/09/2019
00:23:38
4953
10 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 65 9.33 28 03:38 20/09/2019
00:27:29
10260