Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76567 - HoangMinh 89 10 40 05:08 11/06/2019 5359
2 foto 156815 - VMMU 89 10 40 12:00 13/06/2019 2520
3 foto 214364 - lekhaidien 89 10 40 02:14 17/07/2019 5280
4 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 89 10 40 10:52 11/10/2019 4326
5 foto 233427 - linh05 86 9.75 39 11:44 22/07/2019 3917
6 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 86 9.75 39 09:27 21/08/2019 2910
7 foto 241629 - Hoàng Hà My 85 9.75 39 09:07 09/09/2019 3383
8 foto 230888 - huyvankhoa 85 9.75 39 07:40 14/09/2019 4829
9 foto 245943 - nguyenthuan10 85 9.75 39 09:14 04/11/2019 4387
10 foto 216339 - phloan207 83 9.5 38 08:40 01/07/2019 2608