Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 76567 - HoangMinh 89 10 40 05:08 11/06/2019 4194
2 foto 156815 - daihocy 89 10 40 12:00 13/06/2019 2195
3 foto 214364 - lekhaidien 89 10 40 02:14 17/07/2019 2881
4 foto 216339 - phloan207 83 9.5 38 08:40 01/07/2019 2453
5 foto 227225 - heocondn 81 9.25 37 06:12 10/06/2019 4730
6 foto 182980 - Nihnhi 76 9 36 06:20 09/06/2019 3676
7 foto 240704 - trandinhquan30 75 9 36 03:37 19/07/2019 2396
8 foto 219585 - Ak54 St17 TC 67 8.5 34 09:32 28/06/2019 3075
9 foto 214970 - thuquynh123 66 8.25 33 11:46 19/07/2019 3021
10 foto 211809 - dinhhoanmy2002 62 8 32 09:52 10/07/2019 1997