Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156815 - VMMU 89 10 40 12:00 13/06/2019
00:06:23
4214
2 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 89 10 40 22:52 11/10/2019
00:07:17
7437
3 foto 214364 - lekhaidien 89 10 40 14:14 17/07/2019
00:10:18
5938
4 foto 76567 - HoangMinh 89 10 40 17:08 11/06/2019
00:27:02
6451
5 foto 244097 - lvhk091001 89 10 40 21:35 07/01/2020
00:40:00
7565
6 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 86 9.75 39 21:27 21/08/2019
00:05:34
5157
7 foto 239797 - lan nguyễn 86 9.75 39 16:11 14/02/2020
00:26:16
6095
8 foto 233427 - linh05 86 9.75 39 23:44 22/07/2019
00:31:35
3917
9 foto 230888 - huyvankhoa 85 9.75 39 19:40 14/09/2019
00:03:50
6073
10 foto 245943 - nguyenthuan10 85 9.75 39 21:14 04/11/2019
00:05:20
6034