Thông tin đề

Đề kiểm tra số 1: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
17/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Ngọc Trần 87 10 40 16:50 05/08/2019
00:04:08
7492
2 foto 203046 - Daaihocy2130 87 10 40 23:56 24/07/2019
00:13:48
4414
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 84 9.75 39 09:16 22/09/2019
00:27:41
10322
4 foto 90967 - Nguyen Phuong 84 9.75 39 20:38 11/09/2019
00:38:04
20689
5 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 81 9.5 38 04:54 04/01/2020
00:19:56
8490
6 foto 240704 - trandinhquan30 81 9.5 38 14:42 23/07/2019
00:23:12
6636
7 foto 244614 - khoivaba312004 81 9.5 38 20:10 18/09/2019
00:34:24
10235
8 foto 79671 - Anh Lê 78 9.25 37 14:12 05/09/2019
00:40:00
8112
9 foto 113236 - Xuân Hồng 77 9.25 37 16:35 27/08/2019
00:32:10
2113
10 foto 264028 - Thảo Nhi 77 9.25 37 22:07 19/03/2020
00:38:47
8148