Thông tin đề

Đề kiểm tra số 1: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203046 - Daaihocy2130 87 10 40 11:56 24/07/2019 3338
2 foto 166437 - Ngọc Trần 87 10 40 04:50 05/08/2019 7492
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 84 9.75 39 08:38 11/09/2019 12418
4 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 84 9.75 39 09:16 22/09/2019 8831
5 foto 240704 - trandinhquan30 81 9.5 38 02:42 23/07/2019 4892
6 foto 244614 - khoivaba312004 81 9.5 38 08:10 18/09/2019 6127
7 foto 79671 - Anh Lê 78 9.25 37 02:12 05/09/2019 7393
8 foto 113236 - Xuân Hồng 77 9.25 37 04:35 27/08/2019 2110
9 foto 227225 - heocondn 76 9.25 37 07:50 10/07/2019 5120
10 foto 75832 - truong31122001 74 9 36 09:54 07/11/2019 9207