Thông tin đề

Đề kiểm tra số 2: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240704 - trandinhquan30 80 10 40 02:32 24/07/2019 4661
2 foto 203046 - Daaihocy2130 77 9.75 39 12:16 25/07/2019 3033
3 foto 166437 - Ngọc Trần 77 9.75 39 09:19 06/08/2019 7294
4 foto 79671 - Anh Lê 77 9.75 39 09:10 16/09/2019 4833
5 foto 233427 - linh05 74 9.5 38 03:37 28/07/2019 3917
6 foto 241432 - Đỗ Thành Công 74 9.5 38 06:34 13/09/2019 2174
7 foto 244614 - khoivaba312004 74 9.5 38 08:21 19/09/2019 3722
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 71 9.25 37 10:42 12/09/2019 12418
9 foto 239730 - DOTHAO 71 9.25 37 09:06 08/10/2019 4025
10 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 68 9 36 05:21 09/07/2019 5875