Thông tin đề

Đề kiểm tra số 2: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 St17 TC 68 9 36 05:21 09/07/2019 3075
2 foto 227225 - heocondn 68 9 36 09:06 10/07/2019 4497
3 foto 219031 - ngochoai0505 56 7.75 31 09:42 08/07/2019 1574
4 foto 220098 - Thu Thủy 0 0 0 1843
5 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 0 0 0 2010
6 foto 156815 - daihocy 0 0 0 02:36 21/06/2019 2135