Thông tin đề

Đề kiểm tra số 2: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240704 - trandinhquan30 80 10 40 14:32 24/07/2019
00:25:16
6636
2 foto 166437 - Bich Ngoc 77 9.75 39 09:19 06/08/2019
00:03:06
7492
3 foto 203046 - Daaihocy2130 77 9.75 39 00:16 25/07/2019
00:14:03
4414
4 foto 79671 - Anh Lê 77 9.75 39 21:10 16/09/2019
00:26:46
8112
5 foto 244614 - khoivaba312004 74 9.5 38 20:21 19/09/2019
00:28:11
10016
6 foto 233427 - linh05 74 9.5 38 15:37 28/07/2019
00:38:31
3917
7 foto 241432 - Đỗ Thành Công 74 9.5 38 18:34 13/09/2019
00:42:44
3427
8 foto 239730 - DOTHAO 71 9.25 37 21:06 08/10/2019
00:18:34
7411
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 71 9.25 37 22:42 12/09/2019
00:22:11
18714
10 foto 247189 - Lê Quốc Huy 71 9 36 17:48 27/01/2020
00:22:11
1792