Thông tin đề

Đề kiểm tra số 3: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233427 - linh05 80 10 40 08:51 30/07/2019 3917
2 foto 166437 - Ngọc Trần 80 10 40 11:43 10/08/2019 7492
3 foto 244614 - khoivaba312004 77 9.75 39 08:53 19/09/2019 5647
4 foto 240704 - trandinhquan30 74 9.5 38 02:51 24/07/2019 4810
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 74 9.5 38 04:42 02/08/2019 9166
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 74 9.5 38 09:06 13/09/2019 12418
7 foto 230888 - huyvankhoa 74 9.5 38 07:48 14/09/2019 4589
8 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 74 9.5 38 09:53 22/09/2019 8831
9 foto 239730 - DOTHAO 71 9.25 37 08:24 09/10/2019 5305
10 foto 216339 - phloan207 68 9 36 05:10 01/10/2019 2578