Thông tin đề

Đề kiểm tra số 3: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 80 10 40 11:43 10/08/2019
00:03:47
7492
2 foto 233427 - linh05 80 10 40 08:51 30/07/2019
00:34:42
3917
3 foto 244614 - khoivaba312004 77 9.75 39 08:53 19/09/2019
00:17:54
9581
4 foto 230888 - huyvankhoa 74 9.5 38 07:48 14/09/2019
00:03:11
6073
5 foto 240704 - trandinhquan30 74 9.5 38 02:51 24/07/2019
00:17:39
6636
6 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 74 9.5 38 09:53 22/09/2019
00:18:05
10260
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 74 9.5 38 04:42 02/08/2019
00:20:13
11459
8 foto 90967 - Nguyen Phuong 74 9.5 38 09:06 13/09/2019
00:23:01
12927
9 foto 239730 - DOTHAO 71 9.25 37 08:24 09/10/2019
00:19:57
7364
10 foto 264028 - Thảo Nhi 71 9.25 37 06:00 20/03/2020
00:27:24
5482