Thông tin đề

Đề kiểm tra số 4: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 St17 TC 74 9 36 08:20 11/07/2019 3075
2 foto 219031 - ngochoai0505 73 8.75 35 10:34 10/07/2019 1574
3 foto 227968 - Quynhtrang10 26 5.25 21 09:13 09/07/2019 1240
4 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0 0 0 1374
5 foto 224099 - Trần Thị Ngọc Trúc 0 0 0 1732