Thông tin đề

Đề kiểm tra số 5: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233427 - linh05 122 10 40 10:54 30/07/2019
00:43:17
3917
2 foto 166437 - Bich Ngoc 118 9.75 39 09:30 12/08/2019
00:05:11
7492
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 109 9.25 37 07:50 22/09/2019
00:23:14
10260
4 foto 230888 - huyvankhoa 101 8.5 34 07:56 14/09/2019
00:05:57
6073
5 foto 79671 - Anh Lê 93 8.25 33 06:14 15/09/2019
00:42:54
8112
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 89 8 32 09:27 14/09/2019
00:45:00
12927
7 foto 264028 - Thảo Nhi 84 7.75 31 09:06 20/03/2020
00:45:00
5482
8 foto 244614 - khoivaba312004 70 6.75 27 05:30 25/09/2019
00:45:00
9488
9 foto 250580 - Trang Trịnh 73 6.25 25 03:09 24/03/2020
00:45:00
8208
10 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 52 5.75 23 03:35 04/01/2020
00:24:01
8478