Thông tin đề

Đề kiểm tra số 5: Kiếm tra kiến thức về cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233427 - linh05 122 10 40 10:54 30/07/2019 3917
2 foto 166437 - Ngọc Trần 118 9.75 39 09:30 12/08/2019 7492
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 109 9.25 37 07:50 22/09/2019 8831
4 foto 230888 - huyvankhoa 101 8.5 34 07:56 14/09/2019 4589
5 foto 79671 - Anh Lê 93 8.25 33 06:14 15/09/2019 6483
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 89 8 32 09:27 14/09/2019 12418
7 foto 244614 - khoivaba312004 70 6.75 27 05:30 25/09/2019 5647
8 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 44 5.5 22 06:07 10/09/2019 7373
9 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 44 5.25 21 09:24 30/09/2019 4002
10 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 52 4.5 18 09:15 11/07/2019 6189