Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 212188 - Bắp Cải 52 10 20 10:14 30/05/2019 2007
2 foto 76567 - HoangMinh 52 10 20 12:00 31/05/2019 5359
3 foto 143696 - Nhật Nho 52 10 20 07:44 14/06/2019 1891
4 foto 230888 - huyvankhoa 52 10 20 09:50 02/07/2019 4829
5 foto 227531 - dtchi1961 52 10 20 03:52 05/07/2019 2594
6 foto 233427 - linh05 52 10 20 09:57 14/07/2019 3917
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 52 10 20 10:53 17/07/2019 9477
8 foto 166437 - Ngọc Trần 52 10 20 05:09 24/07/2019 7492
9 foto 213222 - Lê Anh Quân 52 10 20 09:24 08/08/2019 8823
10 foto 243323 - buidinhhieu442002 52 10 20 10:29 12/08/2019 5168