Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241629 - Hoàng Hà My 52 10 20 08:35 04/09/2019
00:03:05
3704
2 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 52 10 20 08:32 02/09/2019
00:08:35
4953
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 52 10 20 22:53 17/07/2019
00:09:00
15193
4 foto 233427 - linh05 52 10 20 21:57 14/07/2019
00:12:29
3917
5 foto 166437 - Ngọc Trần 52 10 20 17:09 24/07/2019
00:13:07
7492
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 52 10 20 10:29 12/08/2019
00:16:46
5917
7 foto 79671 - Anh Lê 52 10 20 22:28 12/09/2019
00:18:14
8112
8 foto 143696 - Nhật Nho 52 10 20 19:44 14/06/2019
00:18:23
1891
9 foto 213222 - Lê Anh Quân 52 10 20 21:24 08/08/2019
00:22:25
9125
10 foto 230888 - huyvankhoa 52 10 20 21:50 02/07/2019
00:25:26
6073