Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Lớp

11

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156815 - daihocy 58 10 22 01:32 31/05/2019 2195
2 foto 214364 - lekhaidien 58 10 22 10:22 05/07/2019 2881
3 foto 212188 - Bắp Cải 55 9.54 21 02:26 03/06/2019 2007
4 foto 228923 - khanhlinh02 55 9.54 21 10:30 23/06/2019 2399
5 foto 233427 - linh05 55 9.54 21 10:17 14/07/2019 2468
6 foto 209364 - phucthaiyen2002 54 9.54 21 10:52 27/06/2019 1967
7 foto 182980 - Nihnhi 52 9.09 20 09:27 31/05/2019 3676
8 foto 216339 - phloan207 52 9.09 20 08:05 21/06/2019 2453
9 foto 230888 - huyvankhoa 52 9.09 20 03:16 03/07/2019 3095
10 foto 232357 - minh23102002 50 9.09 20 10:25 25/06/2019 1217