Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 2
Lớp

11

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
28/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241629 - Hoàng Hà My 58 10 22 10:29 04/09/2019
00:05:14
3464
2 foto 214364 - lekhaidien 58 10 22 22:22 05/07/2019
00:22:09
5938
3 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 58 10 22 16:35 08/11/2019
00:31:30
6493
4 foto 228923 - khanhlinh02 55 9.54 21 10:30 23/06/2019
00:04:24
3162
5 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 55 9.54 21 16:26 02/09/2019
00:06:49
4953
6 foto 229172 - Hongngochuynh 55 9.54 21 02:59 27/07/2019
00:11:47
2334
7 foto 212188 - Đỗ Huyền 55 9.54 21 14:26 03/06/2019
00:15:45
5412
8 foto 233427 - linh05 55 9.54 21 22:17 14/07/2019
00:16:05
3917
9 foto 213222 - Lê Anh Quân 55 9.54 21 12:01 11/08/2019
00:42:32
9125
10 foto 209364 - phucthaiyen2002 54 9.54 21 10:52 27/06/2019
00:03:33
6095