Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li
Lớp

11

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73019 - nhohieu37 137 10 45 11:34 09/07/2019 1931
2 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 134 9.78 44 09:45 07/07/2019 2010
3 foto 80195 - namhong1 131 9.55 43 03:59 10/07/2019 9712
4 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 128 9.55 43 09:37 07/07/2019 2072
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 126 9.33 42 11:25 11/07/2019 1967
6 foto 230888 - huyvankhoa 123 9.33 42 10:06 14/07/2019 3095
7 foto 156815 - daihocy 112 8.67 39 07:49 09/07/2019 2195
8 foto 225817 - damthithanhhuyen01 110 8.44 38 04:13 15/07/2019 1786
9 foto 187844 - Hoàng Xuân Nghĩa 100 8 36 10:18 19/07/2019 1442
10 foto 214970 - thuquynh123 96 7.78 35 01:43 19/07/2019 3021