Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li
Lớp

11

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73019 - nhohieu37 137 10 45 23:34 09/07/2019
00:10:28
4929
2 foto 241629 - Hoàng Hà My 134 9.78 44 17:40 10/09/2019
00:07:02
3464
3 foto 214364 - lekhaidien 134 9.78 44 22:47 01/08/2019
00:11:21
5938
4 foto 249972 - Đại Điểu 134 9.78 44 22:00 09/11/2019
00:11:44
1661
5 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 134 9.78 44 21:45 07/07/2019
00:16:46
2476
6 foto 244097 - lvhk091001 134 9.78 44 15:38 09/01/2020
00:35:42
7309
7 foto 239730 - DOTHAO 133 9.78 44 20:02 12/10/2019
00:14:09
7411
8 foto 75832 - truong31122001 132 9.78 44 00:52 23/09/2019
00:19:00
11815
9 foto 243539 - hoangphuong2210 131 9.55 43 00:46 15/09/2019
00:06:30
2126
10 foto 80195 - namhong1 131 9.55 43 15:59 10/07/2019
00:24:30
11316