Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
08/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241629 - Hoàng Hà My 100 10 40 10:56 12/09/2019
00:07:04
3464
2 foto 224239 - Thanh Nhàn Nguyễn 100 10 40 23:21 20/01/2020
00:25:34
1667
3 foto 244097 - lvhk091001 100 10 40 20:26 09/01/2020
00:32:45
7565
4 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 97 9.75 39 10:10 22/03/2020
00:06:17
7437
5 foto 148590 - Lam Oanh Ng Thị 97 9.75 39 17:32 09/09/2019
00:36:42
3584
6 foto 209364 - phucthaiyen2002 96 9.75 39 10:37 14/07/2019
00:24:18
6095
7 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 94 9.5 38 04:42 28/10/2019
00:31:03
4953
8 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 94 9.5 38 09:49 10/07/2019
00:37:45
2476
9 foto 216339 - phloan207 93 9.5 38 08:31 15/07/2019
00:23:13
3188
10 foto 240704 - trandinhquan30 93 9.5 38 15:43 22/07/2019
00:31:15
6636