Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241629 - Hoàng Hà My 100 10 40 10:56 12/09/2019 3383
2 foto 148590 - Lam Oanh Ng Thị 97 9.75 39 05:32 09/09/2019 3584
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 96 9.75 39 10:37 14/07/2019 3367
4 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 94 9.5 38 09:49 10/07/2019 2322
5 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 94 9.5 38 04:42 28/10/2019 2890
6 foto 216339 - phloan207 93 9.5 38 08:31 15/07/2019 2608
7 foto 240704 - trandinhquan30 93 9.5 38 03:43 22/07/2019 4892
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 92 9.5 38 11:03 04/08/2019 9477
9 foto 90967 - Nguyen Phuong 92 9.5 38 09:20 12/08/2019 12418
10 foto 166437 - Ngọc Trần 92 9.5 38 10:44 13/08/2019 7492