Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 96 9.75 39 10:37 14/07/2019 1750
2 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 94 9.5 38 09:49 10/07/2019 2010
3 foto 216339 - phloan207 93 9.5 38 08:31 15/07/2019 2453
4 foto 80195 - namhong1 89 9.25 37 11:53 16/07/2019 9331
5 foto 73019 - nhohieu37 87 9 36 11:36 11/07/2019 1616
6 foto 219585 - Ak54 St17 TC 86 9 36 10:18 15/07/2019 3075
7 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 84 8.75 35 09:36 09/07/2019 2030
8 foto 227225 - heocondn 82 8.75 35 04:01 10/07/2019 4497
9 foto 156815 - daihocy 75 8 32 08:31 10/07/2019 2135
10 foto 219959 - Maithihongphuc1 63 7.5 30 10:48 14/07/2019 1527