Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 106 9.8 49 12:23 14/07/2019 1750
2 foto 73019 - nhohieu37 103 9.6 48 01:11 13/07/2019 1616
3 foto 227225 - heocondn 100 9.4 47 12:14 12/07/2019 4497
4 foto 196955 - Nguyễn Quang Thanh 97 9.2 46 10:00 12/07/2019 2010
5 foto 219959 - Maithihongphuc1 91 8.8 44 10:41 14/07/2019 1527
6 foto 156815 - daihocy 79 8.2 41 07:39 11/07/2019 2135
7 foto 219585 - Ak54 St17 TC 70 7.6 38 09:28 15/07/2019 3075
8 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 41 4 20 08:42 12/07/2019 5910
9 foto 80195 - namhong1 0 0 0 9331
10 foto 180619 - danh10tlhp 0 0 0 1312