Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 109 10 50 10:18 22/03/2020
00:04:24
6986
2 foto 230888 - huyvankhoa 109 10 50 08:31 14/09/2019
00:05:30
6073
3 foto 241629 - Hoàng Hà My 109 10 50 02:40 12/09/2019
00:08:03
3383
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 109 10 50 04:14 15/08/2019
00:35:26
11459
5 foto 244614 - khoivaba312004 109 10 50 09:19 02/10/2019
00:40:00
9581
6 foto 214364 - lekhaidien 106 9.8 49 02:02 02/08/2019
00:15:45
5938
7 foto 166437 - Bich Ngoc 106 9.8 49 02:47 13/08/2019
00:21:37
7492
8 foto 209364 - phucthaiyen2002 106 9.8 49 12:23 14/07/2019
00:33:59
6019
9 foto 79671 - Anh Lê 106 9.8 49 07:28 19/09/2019
00:35:33
8112
10 foto 244097 - lvhk091001 106 9.8 49 11:09 13/01/2020
00:40:00
6275