Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li - Phần 2
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 109 10 50 04:14 15/08/2019 9127
2 foto 241629 - Hoàng Hà My 109 10 50 02:40 12/09/2019 3383
3 foto 230888 - huyvankhoa 109 10 50 08:31 14/09/2019 4582
4 foto 244614 - khoivaba312004 109 10 50 09:19 02/10/2019 5515
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 106 9.8 49 12:23 14/07/2019 3310
6 foto 214364 - lekhaidien 106 9.8 49 02:02 02/08/2019 5106
7 foto 166437 - Ngọc Trần 106 9.8 49 02:47 13/08/2019 7492
8 foto 79671 - Anh Lê 106 9.8 49 07:28 19/09/2019 6360
9 foto 73019 - nhohieu37 103 9.6 48 01:11 13/07/2019 3188
10 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 103 9.6 48 08:37 25/09/2019 8741