Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227225 - heocondn 80 10 40 02:03 14/07/2019 4730
2 foto 80195 - namhong1 80 10 40 09:53 17/07/2019 9712
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 77 9.75 39 11:28 14/07/2019 1967
4 foto 219959 - Maithihongphuc1 74 9.5 38 10:50 15/07/2019 1839
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 69 9 36 07:01 12/07/2019 5998
6 foto 73019 - nhohieu37 65 8.75 35 05:18 13/07/2019 1931
7 foto 219183 - Tramy412 62 8.5 34 09:12 15/07/2019 1750
8 foto 156815 - daihocy 41 6.75 27 01:50 11/07/2019 2195
9 foto 217351 - dodaihoc2020qt 2 0.75 3 12:49 19/07/2019 1503
10 foto 76344 - Đặng Văn Đại 0 0 0 1135