Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về quy luật Menđen - Quy luật phân li độc lập
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 230888 - huyvankhoa 80 10 40 20:37 14/09/2019
00:03:55
6073
2 foto 239730 - DOTHAO 80 10 40 19:46 13/10/2019
00:16:05
7411
3 foto 80195 - namhong1 80 10 40 21:53 17/07/2019
00:22:01
11316
4 foto 227225 - heocondn 80 10 40 14:03 14/07/2019
00:31:23
5155
5 foto 219585 - Nova God S.Black 80 10 40 09:22 25/07/2019
00:37:11
8535
6 foto 92536 - anhsocciu 77 9.75 39 19:51 16/10/2019
00:05:39
1210
7 foto 178394 - Ngô huy phong 77 9.75 39 16:22 08/08/2019
00:05:56
1367
8 foto 241629 - Hoàng Hà My 77 9.75 39 17:18 13/09/2019
00:07:04
3464
9 foto 228923 - khanhlinh02 77 9.75 39 22:18 03/09/2019
00:10:15
3162
10 foto 214364 - lekhaidien 77 9.75 39 23:19 02/08/2019
00:13:02
5938