Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
11/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 100 9.75 39 15:02 21/08/2019
00:04:14
7492
2 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 100 9.75 39 17:29 30/08/2019
00:06:26
2301
3 foto 214364 - lekhaidien 100 9.75 39 11:09 03/08/2019
00:14:48
5938
4 foto 79671 - Anh Lê 100 9.75 39 20:28 19/09/2019
00:20:19
8112
5 foto 133795 - Nguyễn Thị Minh Hiếu 100 9.75 39 15:26 21/12/2019
00:20:25
5364
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 100 9.75 39 17:18 29/08/2019
00:22:54
13637
7 foto 165799 - dovietthang0708 100 9.75 39 11:09 26/02/2020
00:23:55
1666
8 foto 244614 - khoivaba312004 100 9.75 39 15:29 09/10/2019
00:24:25
10016
9 foto 242064 - hongthi 100 9.75 39 21:26 18/11/2019
00:27:29
2204
10 foto 98506 - tuanlunlsor 100 9.75 39 23:16 28/12/2019
00:31:03
7486