Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 97 9.5 38 04:56 17/07/2019 1967
2 foto 80195 - namhong1 97 9.5 38 01:43 18/07/2019 9712
3 foto 73019 - nhohieu37 93 9.25 37 11:13 16/07/2019 1931
4 foto 156815 - daihocy 89 9 36 11:48 11/07/2019 2195
5 foto 219031 - ngochoai0505 88 8.75 35 09:57 19/07/2019 1771
6 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 87 8.75 35 11:05 13/07/2019 5998
7 foto 219959 - Maithihongphuc1 82 8.5 34 10:21 21/07/2019 1839
8 foto 219183 - Tramy412 72 7.75 31 04:51 15/07/2019 1750
9 foto 217351 - dodaihoc2020qt 0 0 0 1503
10 foto 181548 - Hoàng Phước Quân 0 0 0 07:03 17/07/2019 1210