Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 120 10 40 01:10 24/08/2019
00:02:51
7492
2 foto 230888 - huyvankhoa 120 10 40 08:52 14/09/2019
00:03:54
6073
3 foto 242064 - hongthi 120 10 40 08:52 28/12/2019
00:05:21
2204
4 foto 239730 - DOTHAO 120 10 40 07:53 16/10/2019
00:14:58
7364
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 120 10 40 10:37 17/07/2019
00:21:47
6019
6 foto 244614 - khoivaba312004 120 10 40 04:38 09/10/2019
00:40:12
9581
7 foto 98506 - tuanlunlsor 120 10 40 01:35 29/12/2019
00:50:00
7486
8 foto 264028 - Thảo Nhi 120 10 40 02:30 26/03/2020
00:50:00
5482
9 foto 214364 - lekhaidien 116 9.75 39 02:03 03/08/2019
00:11:09
5938
10 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 115 9.75 39 10:22 28/03/2020
00:18:28
6986