Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 120 10 40 10:37 17/07/2019 3310
2 foto 166437 - Ngọc Trần 120 10 40 01:10 24/08/2019 7492
3 foto 230888 - huyvankhoa 120 10 40 08:52 14/09/2019 4582
4 foto 244614 - khoivaba312004 120 10 40 04:38 09/10/2019 5515
5 foto 239730 - DOTHAO 120 10 40 07:53 16/10/2019 5062
6 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 117 9.75 39 04:34 29/07/2019 6189
7 foto 240704 - trandinhquan30 116 9.75 39 04:33 28/07/2019 4661
8 foto 214364 - lekhaidien 116 9.75 39 02:03 03/08/2019 5106
9 foto 233427 - linh05 116 9.75 39 09:50 09/09/2019 3917
10 foto 79671 - Anh Lê 116 9.75 39 10:11 25/09/2019 6360