Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219183 - Tramy412 104 9 36 09:59 15/07/2019 1630
2 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 106 8.75 35 07:10 13/07/2019 5910
3 foto 73019 - nhohieu37 89 8 32 11:59 13/07/2019 1616
4 foto 180619 - danh10tlhp 0 0 0 1312