Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 3
Lớp

11

Số câu

41 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73019 - nhohieu37 109 10 41 12:48 18/07/2019 3374
2 foto 209364 - phucthaiyen2002 109 10 41 09:18 30/07/2019 3367
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 109 10 41 09:29 17/08/2019 12418
4 foto 166437 - Ngọc Trần 109 10 41 01:22 24/08/2019 7492
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 109 10 41 09:42 03/09/2019 9477
6 foto 230888 - huyvankhoa 109 10 41 09:03 14/09/2019 4829
7 foto 239730 - DOTHAO 109 10 41 04:35 17/10/2019 5756
8 foto 240704 - trandinhquan30 106 9.76 40 04:17 29/07/2019 4892
9 foto 214364 - lekhaidien 106 9.76 40 05:52 03/08/2019 5280
10 foto 233427 - linh05 105 9.76 40 08:52 10/09/2019 3917