Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 3
Lớp

11

Số câu

41 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 73019 - nhohieu37 109 10 41 12:48 18/07/2019 1931
2 foto 80195 - namhong1 104 9.76 40 04:13 20/07/2019 9712
3 foto 227225 - heocondn 98 9.27 38 09:42 14/07/2019 4730
4 foto 219959 - Maithihongphuc1 94 9.02 37 10:08 22/07/2019 1839
5 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 86 8.29 34 09:16 16/07/2019 5998
6 foto 219183 - Tramy412 70 7.56 31 09:52 17/07/2019 1750