Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 3
Lớp

11

Số câu

41 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 109 10 41 22:27 28/03/2020
00:03:32
7437
2 foto 230888 - huyvankhoa 109 10 41 21:03 14/09/2019
00:03:43
6073
3 foto 166437 - Bich Ngoc 109 10 41 13:22 24/08/2019
00:03:56
7492
4 foto 239730 - DOTHAO 109 10 41 16:35 17/10/2019
00:15:57
7411
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 109 10 41 21:18 30/07/2019
00:33:05
6095
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 109 10 41 21:42 03/09/2019
00:34:10
13637
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 109 10 41 21:29 17/08/2019
00:48:04
18714
8 foto 73019 - nhohieu37 109 10 41 00:48 18/07/2019
00:50:00
4929
9 foto 214364 - lekhaidien 106 9.76 40 17:52 03/08/2019
00:13:49
5938
10 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 106 9.76 40 11:45 04/01/2020
00:39:33
6493