Thông tin đề

Đề 8: Phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 4
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214364 - lekhaidien 101 9.75 39 09:39 04/08/2019
00:19:28
5938
2 foto 233427 - linh05 101 9.75 39 09:30 13/09/2019
00:45:09
3917
3 foto 242064 - hongthi 98 9.5 38 03:50 28/12/2019
00:09:27
2204
4 foto 156815 - VMMU 97 9.5 38 10:56 15/07/2019
00:10:58
4103
5 foto 227225 - heocondn 97 9.5 38 11:28 18/07/2019
00:34:15
5155
6 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 97 9.5 38 08:26 12/10/2019
00:37:34
10260
7 foto 166437 - Bich Ngoc 94 9.25 37 07:12 30/08/2019
00:05:08
7492
8 foto 148590 - Lam Oanh Ng Thị 94 9.25 37 11:09 17/09/2019
00:31:22
3584
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 88 9 36 04:04 04/09/2019
00:48:22
11459
10 foto 239797 - lan nguyễn 86 8.75 35 05:06 19/02/2020
00:31:05
4926