Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập các công thức giải nhanh về quy luật Menđen
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 231747 - Nhung Nguyen 82 10 40 01:53 05/10/2019
00:34:09
6756
2 foto 166437 - Bich Ngoc 79 9.75 39 04:29 30/08/2019
00:02:59
7492
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 79 9.75 39 07:31 14/10/2019
00:06:48
10260
4 foto 227225 - heocondn 76 9.5 38 11:53 20/07/2019
00:13:38
5155
5 foto 219585 - Nova God S.Black 76 9.5 38 03:48 03/08/2019
00:27:49
8423
6 foto 79307 - Mai Hoài Nam 76 9.5 38 03:18 25/02/2020
00:35:49
3893
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 75 9.5 38 09:36 19/08/2019
00:44:22
12927
8 foto 243323 - buidinhhieu442002 75 9.5 38 11:03 22/08/2019
00:47:16
5695
9 foto 264028 - Thảo Nhi 76 9.5 38 11:47 27/03/2020
00:50:00
5689
10 foto 239730 - DOTHAO 73 9.25 37 08:29 21/10/2019
00:23:26
7364