Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227225 - heocondn 60 10 30 03:58 21/07/2019 5118
2 foto 80195 - namhong1 60 10 30 09:35 22/07/2019 9767
3 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 60 10 30 09:52 04/08/2019 6189
4 foto 166437 - Ngọc Trần 60 10 30 09:49 10/09/2019 7492
5 foto 182980 - Nihnhi 60 10 30 04:30 13/09/2019 4378
6 foto 241629 - Hoàng Hà My 60 10 30 09:01 18/09/2019 3383
7 foto 166541 - hoanghuy2003 60 10 30 10:42 13/10/2019 4304
8 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 60 10 30 12:39 15/10/2019 8831
9 foto 239730 - DOTHAO 60 10 30 08:10 27/10/2019 5390
10 foto 219031 - ngochoai0505 57 9.67 29 11:30 27/07/2019 2788