Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác bổ sung
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 60 10 30 09:34 04/04/2020
00:02:00
7437
2 foto 245943 - nguyenthuan10 60 10 30 11:25 07/12/2019
00:02:28
5831
3 foto 166437 - Bich Ngoc 60 10 30 09:49 10/09/2019
00:02:35
7492
4 foto 241629 - Hoàng Hà My 60 10 30 09:01 18/09/2019
00:03:22
3383
5 foto 182980 - Nihnhi 60 10 30 04:30 13/09/2019
00:03:29
4412
6 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 60 10 30 12:39 15/10/2019
00:04:07
10260
7 foto 242064 - hongthi 60 10 30 01:17 06/01/2020
00:04:17
2204
8 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 60 10 30 04:10 15/03/2020
00:18:28
5124
9 foto 80195 - namhong1 60 10 30 09:35 22/07/2019
00:21:05
11083
10 foto 166541 - hoanghuy2003 60 10 30 10:42 13/10/2019
00:21:23
6390