Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tác bổ sung
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 60 10 30 11:44 16/10/2019
00:03:21
10260
2 foto 240704 - trandinhquan30 60 10 30 04:20 13/08/2019
00:03:41
6636
3 foto 238523 - Minh Hậu 60 10 30 12:53 28/07/2019
00:04:09
2273
4 foto 156815 - VMMU 60 10 30 08:10 21/07/2019
00:14:16
4214
5 foto 233427 - linh05 60 10 30 09:27 27/09/2019
00:25:48
3917
6 foto 230888 - huyvankhoa 57 9.67 29 07:43 27/09/2019
00:02:59
6073
7 foto 166437 - Bich Ngoc 57 9.67 29 04:50 11/09/2019
00:03:06
7492
8 foto 241629 - Hoàng Hà My 57 9.67 29 05:11 19/09/2019
00:11:33
3383
9 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 57 9.67 29 09:54 01/08/2019
00:36:58
3302
10 foto 219585 - Nova God S.Black 54 9.33 28 10:05 06/08/2019
00:14:13
8423