Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 72 10 30 10:53 08/08/2019 6189
2 foto 214364 - lekhaidien 72 10 30 04:35 20/08/2019 5106
3 foto 209364 - phucthaiyen2002 72 10 30 09:30 01/09/2019 3310
4 foto 241629 - Hoàng Hà My 72 10 30 04:42 20/09/2019 3383
5 foto 166437 - Ngọc Trần 72 10 30 04:15 27/09/2019 7492
6 foto 79671 - Anh Lê 72 10 30 08:22 30/09/2019 6483
7 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 72 10 30 07:00 20/10/2019 8831
8 foto 166541 - hoanghuy2003 72 10 30 10:49 26/10/2019 4304
9 foto 76567 - HoangMinh 72 10 30 05:16 31/10/2019 5332
10 foto 73019 - nhohieu37 69 9.67 29 01:58 27/07/2019 3188