Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập về tương tác gen - Tương tác cộng gộp
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 72 10 30 04:15 27/09/2019
00:02:18
7492
2 foto 245943 - nguyenthuan10 72 10 30 09:58 12/12/2019
00:02:19
5831
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 72 10 30 07:00 20/10/2019
00:03:10
10260
4 foto 241629 - Hoàng Hà My 72 10 30 04:42 20/09/2019
00:03:29
3383
5 foto 214364 - lekhaidien 72 10 30 04:35 20/08/2019
00:07:50
5938
6 foto 209364 - phucthaiyen2002 72 10 30 09:30 01/09/2019
00:21:35
6095
7 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 72 10 30 09:56 07/01/2020
00:24:19
8478
8 foto 219585 - Nova God S.Black 72 10 30 10:53 08/08/2019
00:24:40
8423
9 foto 244097 - lvhk091001 72 10 30 11:02 04/02/2020
00:27:15
6627
10 foto 79671 - Anh Lê 72 10 30 08:22 30/09/2019
00:29:45
8112