Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tác cộng gộp
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 109 10 50 04:36 21/10/2019
00:05:02
10260
2 foto 166437 - Bich Ngoc 109 10 50 06:46 29/09/2019
00:05:13
7492
3 foto 214364 - lekhaidien 109 10 50 07:10 20/08/2019
00:14:44
5938
4 foto 239730 - DOTHAO 106 9.8 49 10:24 29/10/2019
00:20:12
7364
5 foto 209364 - phucthaiyen2002 106 9.8 49 10:00 01/09/2019
00:22:16
6019
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 106 9.8 49 10:14 24/08/2019
00:40:00
12927
7 foto 264028 - Thảo Nhi 104 9.8 49 04:19 29/03/2020
00:40:00
5689
8 foto 230888 - huyvankhoa 103 9.6 48 10:19 29/09/2019
00:06:49
6073
9 foto 227225 - heocondn 103 9.6 48 04:41 28/07/2019
00:18:23
5155
10 foto 219585 - Nova God S.Black 102 9.6 48 10:24 13/08/2019
00:29:29
8423