Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 82 10 40 01:07 30/09/2019
00:06:09
7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 82 10 40 04:30 21/10/2019
00:07:10
10260
3 foto 238523 - Minh Hậu 82 10 40 01:07 28/07/2019
00:09:13
2273
4 foto 227225 - heocondn 82 10 40 10:57 28/07/2019
00:10:22
5155
5 foto 214364 - lekhaidien 82 10 40 11:47 20/08/2019
00:27:37
5938
6 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 79 9.75 39 03:47 13/08/2019
00:10:04
2301
7 foto 79671 - Anh Lê 79 9.75 39 07:15 11/09/2019
00:13:35
8112
8 foto 239730 - DOTHAO 79 9.75 39 10:00 06/11/2019
00:15:25
7364
9 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 79 9.75 39 04:10 09/01/2020
00:18:16
8478
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 76 9.5 38 02:59 29/10/2019
00:19:44
11459