Thông tin đề

Đề 15: Luyện tập phương pháp giải bài tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 75 10 30 08:51 22/10/2019
00:03:55
10260
2 foto 214364 - lekhaidien 75 10 30 07:08 21/08/2019
00:04:41
5938
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 75 10 30 04:20 30/10/2019
00:34:42
11459
4 foto 244614 - khoivaba312004 75 10 30 09:33 29/10/2019
00:38:21
9804
5 foto 243323 - buidinhhieu442002 75 10 30 09:15 02/09/2019
00:44:36
5695
6 foto 166437 - Bich Ngoc 72 9.67 29 11:45 03/10/2019
00:03:52
7492
7 foto 75832 - truong31122001 71 9.67 29 10:10 11/10/2019
00:48:47
11675
8 foto 239730 - DOTHAO 71 9.67 29 09:34 13/11/2019
00:50:00
7364
9 foto 225817 - damthithanhhuyen01 68 9.33 28 09:17 21/02/2020
00:11:02
1995
10 foto 79671 - Anh Lê 67 9.33 28 06:40 12/09/2019
00:12:16
8112