Thông tin đề

Đề 16: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 92 10 40 07:49 05/10/2019
00:04:03
7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 92 10 40 08:59 22/10/2019
00:04:31
10260
3 foto 239730 - DOTHAO 92 10 40 08:19 02/11/2019
00:20:47
7364
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 89 9.75 39 09:46 30/10/2019
00:12:20
11459
5 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 88 9.75 39 05:38 09/01/2020
00:24:43
8478
6 foto 79671 - Anh Lê 88 9.75 39 04:41 29/09/2019
00:26:06
8112
7 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 89 9.75 39 11:32 16/01/2020
00:29:03
6464
8 foto 244614 - khoivaba312004 89 9.75 39 03:00 31/10/2019
00:35:54
9804
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 84 9.5 38 09:18 21/11/2019
00:09:40
9208
10 foto 177332 - Nguyễn Ngọc Nam Phương 85 9.5 38 10:56 03/08/2019
00:12:17
1239