Thông tin đề

Đề 17: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 118 10 40 07:52 21/10/2019 6660
2 foto 166437 - Ngọc Trần 115 9.75 39 08:08 05/10/2019 7492
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 114 9.75 39 09:03 22/10/2019 8831
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 111 9.5 38 11:25 07/11/2019 9166
5 foto 244614 - khoivaba312004 110 9.5 38 03:45 31/10/2019 5802
6 foto 90967 - Nguyen Phuong 105 9.25 37 11:45 25/08/2019 12418
7 foto 158703 - An Trương 102 9 36 03:24 25/09/2019 4026
8 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 102 8.75 35 10:28 17/08/2019 6225
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 94 8.5 34 09:32 21/11/2019 7479
10 foto 239730 - DOTHAO 93 8.5 34 07:38 10/11/2019 5390