Thông tin đề

Đề 17: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 118 10 40 07:52 21/10/2019
00:27:39
8112
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 114 9.75 39 09:03 22/10/2019
00:04:12
10260
3 foto 166437 - Bich Ngoc 115 9.75 39 08:08 05/10/2019
00:04:29
7492
4 foto 238485 - Phạm Quang Đạt 109 9.5 38 06:12 09/01/2020
00:23:32
8478
5 foto 244614 - khoivaba312004 110 9.5 38 03:45 31/10/2019
00:37:37
9804
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 111 9.5 38 11:25 07/11/2019
00:38:31
11459
7 foto 90967 - Nguyen Phuong 105 9.25 37 11:45 25/08/2019
00:33:00
12927
8 foto 158703 - An Trương 102 9 36 03:24 25/09/2019
00:06:18
5029
9 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 102 9 36 11:05 17/01/2020
00:37:47
6464
10 foto 183108 - dovanlinh2002 101 9 36 11:16 01/03/2020
00:50:00
2997