Thông tin đề

Đề 18: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 3
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 124 10 40 01:05 14/10/2019
00:03:28
7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 124 10 40 09:09 22/10/2019
00:04:23
10260
3 foto 239730 - DOTHAO 119 9.75 39 08:32 02/11/2019
00:19:03
7364
4 foto 212069 - Thanh Trúc Trần 110 9.25 37 07:37 26/03/2020
00:30:16
5124
5 foto 244614 - khoivaba312004 112 9.25 37 08:05 04/11/2019
00:32:07
9804
6 foto 264028 - Thảo Nhi 112 9.25 37 10:40 30/03/2020
00:38:11
6102
7 foto 79671 - Anh Lê 108 9 36 10:47 02/12/2019
00:26:35
8112
8 foto 231747 - Nhung Nguyen 105 8.75 35 09:17 25/12/2019
00:36:14
6756
9 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 93 8.25 33 08:45 02/12/2019
00:16:53
9208
10 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 89 8 32 10:47 28/10/2019
00:34:32
4321