Thông tin đề

Đề 18: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 3
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Ngọc Trần 124 10 40 01:05 14/10/2019 7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 124 10 40 09:09 22/10/2019 8831
3 foto 239730 - DOTHAO 119 9.75 39 08:32 02/11/2019 5390
4 foto 244614 - khoivaba312004 112 9.25 37 08:05 04/11/2019 5802
5 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 89 8 32 10:47 28/10/2019 4002
6 foto 231553 - Thaonguyen2007 62 6.25 25 11:21 02/09/2019 1469
7 foto 232465 - Khánh Linh 11 1 4 08:17 09/11/2019 1795
8 foto 236238 - Đinh Hồng Cẩm Phụng 3 0.25 1 07:51 30/10/2019 1277
9 foto 216339 - phloan207 0 0 0 2578
10 foto 72288 - Phạm Quỳnh Hoa 0 0 0 1000