Thông tin đề

Đề 19: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 4
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224462 - Anhngoc10 0 0 0
-1585978255
1229
2 foto 249783 - Tiến Tài Nguyễn 0 0 0
-1585667801
4243
3 foto 248331 - Hoàng Quỳnh Anh 0 0 0
-1585242208
998
4 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0
-1584529069
1931
5 foto 241291 - Dương Văn Cường 0 0 0
-1584250503
1134
6 foto 239580 - Thuy04032002 0 0 0
-1582510052
1328
7 foto 264257 - Ngọc Ánh 0 0 0
-1581558198
2092
8 foto 229808 - GIA BAO NGUYEN 0 0 0
-1581427439
1306
9 foto 225288 - dangyen2k2 0 0 0
-1580339427
1123
10 foto 250590 - lenguyenyennhi 0 0 0
-1579601917