Thông tin đề

Đề 19: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 4
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 0 0 0 4282
2 foto 239252 - Ốc Bươu 0 0 0 1175
3 foto 213409 - HIỀN SAN 0 0 0 2751
4 foto 217351 - dodaihoc2020qt 0 0 0 1588
5 foto 182980 - Nihnhi 0 0 0 4378
6 foto 244614 - khoivaba312004 0 0 0 5694
7 foto 212188 - Bắp Cải 0 0 0 2007
8 foto 113236 - Xuân Hồng 0 0 0 2110
9 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 0 0 0 4002
10 foto 240802 - ngocquyen2k2 0 0 0 1359