Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về liên kết gen
Lớp

11

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 73 9.74 37 02:47 14/10/2019
00:05:03
7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 73 9.74 37 01:01 24/10/2019
00:05:16
10260
3 foto 245637 - sonlochoc24h 73 9.74 37 12:48 14/01/2020
00:05:26
1881
4 foto 214364 - lekhaidien 73 9.74 37 11:09 22/09/2019
00:08:23
5938
5 foto 40133 - Tran Duc Anh 73 9.74 37 09:21 09/03/2020
00:13:04
2010
6 foto 219585 - Nova God S.Black 73 9.74 37 09:52 18/08/2019
00:19:03
8423
7 foto 244097 - lvhk091001 73 9.74 37 09:48 12/02/2020
00:33:27
6459
8 foto 241432 - Đỗ Thành Công 73 9.74 37 06:23 23/11/2019
00:38:44
3427
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 70 9.48 36 11:41 31/10/2019
00:12:45
11459
10 foto 209364 - phucthaiyen2002 70 9.48 36 10:06 03/09/2019
00:13:30
6019