Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 84 10 30 03:14 15/10/2019
00:03:22
7492
2 foto 214364 - lekhaidien 84 10 30 06:42 23/09/2019
00:03:26
5938
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 84 10 30 01:05 24/10/2019
00:03:44
10108
4 foto 158703 - An Trương 84 10 30 03:05 11/09/2019
00:05:51
5029
5 foto 239730 - DOTHAO 84 10 30 06:05 17/11/2019
00:14:51
7295
6 foto 40133 - Tran Duc Anh 84 10 30 10:57 09/03/2020
00:15:30
2010
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 84 10 30 10:30 02/11/2019
00:19:48
11423
8 foto 209364 - phucthaiyen2002 84 10 30 05:00 04/09/2019
00:20:06
6019
9 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 84 10 30 08:53 20/01/2020
00:24:40
6112
10 foto 166541 - hoanghuy2003 84 10 30 10:51 29/11/2019
00:33:33
6014