Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 2
Lớp

11

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216480 - Nguyenthuhadaihocy 26 10 8 10:41 28/01/2020
00:01:21
6464
2 foto 214364 - lekhaidien 26 10 8 06:49 23/09/2019
00:01:27
5938
3 foto 90967 - Nguyen Phuong 26 10 8 12:45 01/09/2019
00:10:42
12927
4 foto 238417 - Huỳnh Đức Toàn 26 10 8 10:14 08/01/2020
00:18:45
4953
5 foto 79671 - Anh Lê 26 10 8 08:30 10/08/2019
00:22:28
8112
6 foto 243323 - buidinhhieu442002 26 10 8 04:19 04/09/2019
00:23:35
5695
7 foto 244614 - khoivaba312004 26 10 8 05:04 07/11/2019
00:23:35
9804
8 foto 209331 - duyentran01 26 10 8 08:28 23/08/2019
00:23:38
4370
9 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 26 10 8 03:36 19/03/2020
00:23:52
3435
10 foto 240198 - Nông Hồng Khương 26 10 8 09:07 07/11/2019
00:24:35
1278