Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền liên kết -phần 3
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 132557 - anhbevis 38 10 10 06:55 28/12/2019
00:01:46
1519
2 foto 181523 - dangthilannhi 38 10 10 10:39 04/02/2020
00:02:21
3276
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 38 10 10 07:31 25/10/2019
00:02:47
10260
4 foto 214364 - lekhaidien 38 10 10 08:50 23/09/2019
00:02:58
5938
5 foto 239797 - lan nguyễn 38 10 10 03:46 24/03/2020
00:10:14
5192
6 foto 244097 - lvhk091001 38 10 10 11:57 18/02/2020
00:41:23
6627
7 foto 219585 - Nova God S.Black 38 10 10 06:55 23/08/2019
00:42:26
8423
8 foto 231747 - Nhung Nguyen 38 10 10 05:01 30/12/2019
00:45:00
6756
9 foto 37579 - df gfdgf 33 9 9 10:20 13/08/2019
00:01:37
1248
10 foto 206530 - Kiều Linh Nguyễn 34 9 9 06:39 04/04/2020
00:02:20
3078