Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập di truyền liên kết -phần 3
Lớp

11

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 38 10 10 06:55 23/08/2019 6225
2 foto 214364 - lekhaidien 38 10 10 08:50 23/09/2019 5280
3 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 38 10 10 07:31 25/10/2019 8831
4 foto 37579 - df gfdgf 33 9 9 10:20 13/08/2019 1248
5 foto 243323 - buidinhhieu442002 33 9 9 05:03 04/09/2019 5070
6 foto 209364 - phucthaiyen2002 33 9 9 04:52 10/09/2019 3367
7 foto 158703 - An Trương 33 9 9 09:58 01/10/2019 4166
8 foto 166437 - Ngọc Trần 33 9 9 02:24 17/10/2019 7492
9 foto 239730 - DOTHAO 33 9 9 03:17 20/11/2019 5641
10 foto 213409 - HIỀN SAN 28 8 8 06:13 15/09/2019 2751