Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập hoán vị gen
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 63 10 25 03:20 12/09/2019 6483
2 foto 166437 - Ngọc Trần 63 10 25 02:56 17/10/2019 7492
3 foto 232465 - Khánh Linh 63 10 25 10:18 22/10/2019 1795
4 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 63 10 25 08:15 28/10/2019 8831
5 foto 75832 - truong31122001 63 10 25 11:49 29/10/2019 8583
6 foto 156815 - VMMU 59 9.6 24 04:36 09/08/2019 2520
7 foto 213409 - HIỀN SAN 59 9.6 24 08:57 19/09/2019 2751
8 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 58 9.6 24 10:47 25/08/2019 6189
9 foto 219031 - ngochoai0505 55 9.2 23 10:24 25/08/2019 2788
10 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 54 9.2 23 10:50 11/08/2019 2100