Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập hoán vị gen
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166437 - Bich Ngoc 63 10 25 02:56 17/10/2019
00:02:04
7492
2 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 63 10 25 08:15 28/10/2019
00:03:42
10260
3 foto 232465 - Khánh Linh 63 10 25 10:18 22/10/2019
00:05:05
2144
4 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 63 10 25 10:31 23/11/2019
00:06:44
11459
5 foto 166541 - hoanghuy2003 63 10 25 11:26 21/12/2019
00:14:47
6390
6 foto 79671 - Anh Lê 63 10 25 03:20 12/09/2019
00:18:51
8112
7 foto 75832 - truong31122001 63 10 25 11:49 29/10/2019
00:19:26
11700
8 foto 156815 - VMMU 59 9.6 24 04:36 09/08/2019
00:04:01
4214
9 foto 238615 - phuonglinh2k2 60 9.6 24 06:51 24/03/2020
00:04:34
2469
10 foto 213409 - HIỀN SAN 59 9.6 24 08:57 19/09/2019
00:12:06
3378